REGULAMIN ZAKUPÓW

 

 

PRZEDMIOT I DZIAŁALNOŚCI SKLEPU 

1.       Właścicielem Sklepu Internetowego tobac.com.pl jest Firma TOBAC Tomasz Bączkiewicz. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Smardzowskiej 36, tel.: +48 603 851 998,   NIP: 777-151-11-10.

PRODUKTY

2.       Wszystkie towary oferowane w sklepie tobac.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

 

ZAMÓWIENIA

3.       Zamówienia można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.tobac.com.pl, jak również za pomocą poczty na sklep@tobac.pl.

4.       Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

5.       W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6.       Klienci, których zamówienia nie zostały zrealizowane ze względu na wyczerpanie zapasów zostaną o tym powiadomieni telefonicznie lub mailem a w przypadku gdy nie zdecydują się na wybór innego towaru zostaną im zwrócone uprzednio wpłacone środki w terminie określonym w pkt. 29 niniejszego regulaminu.

7.       Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

8.       Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9.       Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych znajdujących się w formularzu zamówienia. Dane te, w szczególności adres e-mail są niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.

10.   Zapłata za towar powinna zostać dokonana w terminie do 7 dni od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Zamówienia bez dokonanej wpłaty nie są realizowane.

11.   Płatności za zamówiony towar mogą odbywać się za pośrednictwem:

-  przekazu lub przelewu bankowego, towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

- Centrum Rozliczeniowego DotPay (lista dostępnych metod płatności dostępna jest na stronie http://www.dotpay.pl). Towar jest wysyłany w momencie autoryzacji.

12.   Sklep realizuje zamówienia za pobraniem i nie realizuje zamówień poza terytorium Polski.

13.   Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.

14.   Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.

15.    Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską. Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia przy uprzednim poinformowaniu o tym Klienta.

16.   Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon), który jest potwierdzeniem dokonania zakupu w przypadku rozpatrywania ewentualnej reklamacji.

17.   Kupujący upoważnia firmę TOBAC do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

18.   W przypadku braku towaru w fabryce lub na magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

19.   Sklep tobac.com.pl zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.

20.   Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.tobac.com.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży oraz oznacza pełna akceptację niniejszego regulaminu.

 

DOSTAWA I PŁATNOŚCI

21.   Wszystkie przesyłki realizowane są przez firmę kurierską lub za pośrednictwem paczkomatu firmy InPost.

22.   Dokładne ceny przesyłek znajdują się na stronie Dostawa i płatności

23.   Płatności mogą być dokonywane przelewem lub przekazem pocztowym na niżej podane konto lub za pośrednictwem systemu DotPay (lista dostępnych metod płatności dostępna jest na stronie http://www.dotpay.pl).

 

 

Dane do przelewu:

TOBAC Tomasz Bączkiewicz

Ul. Smardzowska 36, 52-234 Wrocław

ING Bank Śląski S.A. 79 1050 1575 1000 0090 6931 1695

24.   Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

CENY

25.   Ceny w Sklepie Internetowym tobac.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie może zostać anulowane na prośbe Klienta. Cena podana przy danym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

ZWROT TOWARU

26.   Klient ma prawo (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.

27.   Wzór stosownego oświadczenia należy pobrać ---tutaj--- wydrukować i wypełnić. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany niezwłocznie do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony. Dotyczy także opakowania.

28.   Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy TOBAC nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

29.   Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.

GWARANCJE I REKLAMACJE

30.   Wszelkie produkty sprzedawane przez firmę TOBAC są produktami fabrycznie nowymi. Produkty posiadają gwarancję producenta.

31.   Jeżeli po otrzymaniu towaru klient zauważy w nim wady fizyczne, towar w ramach reklamacji należy odesłać wraz z fakturą zakupu na adres: TOBAC Tomasz Bączkiewicz ul. Smardzowska 36, 52-234 Wrocław, chyba iż zostanie ustalony inny sposób rozpatrzenia reklamacji. Zwrot reklamowanych towarów odbywa się zawsze na koszt Kupującego. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

32.   W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych podczas odbioru przesyłki od kuriera należy koniecznie w obecności przewoźnika spisać protokół szkody. Jedynie posiadanie takiego protokołu podpisanego przez kuriera stanowi podstawe dla Kupującego do roszczeń gwarancyjnych z tytułu uszkodzeń mechanicznych, jednak nie później jak do 7 dni od daty otrzymania przesyłki. 

33.   Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

34.   Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Jeżeli zaistnieje konieczność odesłania towaru do serwisu celem ustalenia szczegołów powstania szkody okres ten zwiększy się.

35.   W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony wymieniony zostanie na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

OCHRONA DANYCH

36.   Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez firmę TOBAC (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

37.   Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

38.   Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego tobac.com.pl.

39.   Firma TOBAC zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach własnych badań marketingowych bądź wysyłania materiałów promocyjnych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

40.   Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

41.   Firma TOBAC zastrzega sobie prawo do:

·          zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia

·          wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego tobac.com.pl

·          wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego tobac.com.pl

·          przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

42.   W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Tapety dostepne w naszym sklepie internetowym